कपन पयाटार वसपार्क नजीकै भर्खरै निर्मण सम्पन्न अति सुन्दर घर विक्रीमा रहेको छ । ढल,पानी, वाटो, इनटरनेट, सिसि क्यामेरा सवै सुविधा रहेको छ । इच्छुक व्याक्तिले सम्पर्क गर्नुहोला ।