urgent sell>….urgent sell��Mi Play��4gb ram 64gb room / camera 8/13 Long Battery Backup 400 mAh contacr : 9826109806 / (Fingerprint_ छ ,,�����बिल बक्स दुुबै छ�� दुई वटा भएर बेच्न खोजेको हो ???किनेको १५ दिन मात्र भयो सेट नयाँ छ केही समस्या छैन