Laptop Samsung rm 2 ROM 300 ko battery maile nachaler bigreko cha direct joder majale chalauna milx maile bahir desh bata lyako lock down le garda bechnu pareko cha fresh  ho ramro cha