Matra 5 Lacs Prati Ana Ma 20 Ft Bato Ma Plotting २० लाख मा ४ अाना घडेरी (रोजी-रोजी)##रोपनी वा एकमुष्ट पनि उठाउन सकिने ##२० फिट बाटोमाखाने पानी र बत्तीको सुबिधा हुन्छ।## ऋण र फइनाशको राम्रो व्यवस्था पनि छ##आनाको ५ लाख##बनेपा(बासडोल)==============982-342-7830986-426-0708