टुक्रा घडेरिहरु बिक्रीमारोजेर लिनुस्३.२ , ४, ५ आना र ५.३ , ९ आना, १२ आनाका टुक्राहरु ७ मिटर ८ मिटर को रोडमा सबै सुबिधासहित bank loan पनि उपलब्ध छ।मनोहराको दिब्यश्वरि नगरबिकासको प्लानिङ्गमा प्रतिआना ३४ लाख देखि ४४ लाख सम्म 9851048315