भरतपुर हाम्रो चोकबाट 1 कि मि श्रीमेडिकल कलेज पछडी 10/80 को घडेरी बिक्रीमा रहेको छ । मूल्य 40 लाख । 15 लाख दिएर अरु गाउतिरको सस्तो जग्गा सग पनि साट्न सकिने छ ।