लेखनाथ शिशुवा ३० मा रहेको जग्गा बिक्रीमा २८ हात मोडा ७० हात पिछाड भएको घडेरी बाटो -२०ft ताल चोक शिशुवा र भनडाडीक को सेन्टर मा 7 lake resort ko najik १०.५ आना २ वटा घडेरी बनाऊननी मिलने जग्गा बिक्रीमा Price १ करोड़ मात्र Negotiable. Call 9856070678