काठमाण्डौ सितापाईला चोक बाट ५ कि,मी भित्र रामकोट- भिमढुङ्गा बसपार्क तल टायल कारखाना पछाडि ३ अाना २ दाम जग्गा नक्सामा २० फुट बाटो हाल अहिले जग्गा सम्म जान गोरेटो बाटो भएको जग्गा भित्री बाटो