धुम्बाराही चौक बाट करीब 500 मीटर भित्र, पश्चिम मोहोडा भएको, मण्डीखटार प्रहरी चौकी नजिक, 9 नम्बर वडा कार्यालय संगै 5 आना जग्गा तु बिक्रिमा छ, मूल्य आनाको ४० लाख मात्र, सम्पर्क – 9845670686.