मुल्य 60 लाख । कटहरी चोकबाट २०० मिटर पूर्व मुख्य सडकले छोएको व्यापारिक २२ धुर जग्गा बिक्रिमा ४८ फिट दक्षिण र पश्चिम मोहडासस्तो सस्तो सस्तो!!आकर्षक जग्गा तू बिक्रिमा!