2008 लास्ट मा निकालेको, i10 किन्न लागेको ले यो बेच्न लागेको हो, One week अगाडि Android Touch Screen राखेको, ब्याक क्यामेरा, नयाँ टायर हरु, 56000 गुडेको, जोर नम्बर, 6 लट को, सेमी अप्सन, कर insurance सबै तिरिसकेको, फ्रेश फ्यामेली कार तुरुन्त बिक्रीमा ।