जग्गा :४ आनाघर: साडे दुई तल्लाकोठा: ११बाथरुम :-३पार्किङ्ग : १ कार ५ बाइक अट्नेबाटो : १३ फिटघर फ्ल्याट सिस्टम को हो।ठेगाना:- गोकर्णेस्वर नगरपालिका १ सुन्दरीजल काठमाडौ । 9803041354