काडाघारी हातिडाडामा साडे दुई तलाको नया घर बिक्रिमा मूल्य 2 करोड 7 लाख बाटो 13 फिट जग्गा साडे तीन आना कोठा 10 एटेच सहित ढल छ गाडी पार्किङ भएको पानीको राम्रो सुविधा भएको पिलर 12/12 घर निर्माण 2076 साल घरको मोडा पश्चिम् जहाँ जग्गा 32 देखि 35 लाख सम्म आनाको किनबेच छ गाडी चड्ने र ओर्लने स्थान बाट 1 मिनेटमा घर मा पुगिने ।9869327048/9813459824.