काडाघारी बाट मुलपानी जाने मेन सडक अमरसिङ्चोक कागेस्वरी मनोहरा न पा७ वडा कार्यलय पछाडी एक तलाको घर बिक्रिमा ।मूल्य 1 करोड 26 लाख बाटो 16 फिट ढलान जग्गा तीन आना एक पैसा कोठा चार पिलर 12/12 गाडी पार्किङ भएको मोडा पुर्व पानीको राम्रो सुविधा भएको ढल भएको नक्सा पास साडे दुई तला 9869327048/9813459824