अाकर्सक अर्जन्ट बगाल तु बिक्रिमा पोखरा रामबजार हरि खड्का हशपिटल अघाडी 14 अाना मा बने को र पछाडि पटि टिनले छाय को टहराहरू पनि छ पार्किङ्ग घर अघाड बस नै पार्क गर्नु मिल्ने मूल्य 7 करोड 9806725464 मा कल गर्नु होला पूरा जानकारि को लागि र लिन ईच्छुकले मात्रै सम्प्रक गर्नु होला+6