भरतपुर 5 बिकाश चोक नजिकै 14 धुरमा बनेको घर मोहोडा 30*38 भएको पश्चिम फर्केको बाटो 6 मि अनि 7 कोठा अनि एउटा ब्रान्डा छ अनि 12*12 पिल्लर भएको घर बनाएको 2 बर्स भयो । मुल्य रु 1 करोड 35 लाख+8Durga Narayan Bhusal and 64 others7 Comments Like Comment