भक्तपुर KMC नजिकै को २० फुटे बाटो भएको घर सहितको जग्गा मात्र ७५००००० लाखमा बिक्रिमा छ । यसको जग्गा ४ आना छ । ईछुक ब्यक्तिले म्यसेज गर्नु होला।