भरतपुर 5 समि चोकमा बिकाश चोकबाट लगभग 1 कि मि भित्र 10 धुर जग्गा 22/38 मोहोडा भएको 3 कोठा 1भान्साकोठा रहेको छ । मूल्य 40 लाख ।अरु किरा इन्बक्समा गर्नु होला ।