पेप्सिकोला फुडबल ग्राउन्ड नजिकै नया घर तु; बिक्रिमा क्षेत्रफल= 0-2-2-0 बाटो = 12″ फिटे नक्सापास 3/5 तला हाल दुई तला फिनिसिङ भुइतलामा दुईवटा रुम र कार पार्किङ माथितला दुईकोठा र किचेन पुर्ब फेस भयको ; मेन रोड नजिकै रुम साईज ) 10× 13= 110× 10= 29× 10 =1 किचेन = जम्मा पाँच कोठा ; सानोपरिवारलाई उत्तम मुल्य == 1 करोड 20 लाख ! तुरुन्त पास गर्ने ग्राहकलाइ केही हेरफेर हुन सक्ने काठमाडौ माहानगरपालिका 32 वडा