चितवन, भरतपुर 9 आस्था चोक नजिकै भर्खरै सम्पन्न भएको घर जग्गा 9.5 धुर 4 कोठा सबै मापदण्ड पूरा गरेर बनाएको घर पुर्ब पस्चिम राजमार्गबाट लगभग 500 मि भित्र रहेको छ । पारास बसपार्क बाट मिलान चोक अनि आउँछ आस्था चोक । यो घरको मूल्य 1 करोड 15 लाख रहेको छ । ब्यबसाय र बस्नको लागि उपुक्त रहेको छ । यदि कसैसग नजिक नजिकै 40 सम्मको घडेरी दियर बाकी पैसामा मिलाउन पनि सकिन्छ ।