भरतपुर 5 समि चोक नजिकै 9 धुर जग्गामा बनेको घर पुर्ब मोहोडा 12/12 पिल्लर अनि 20/40 मोहोडा 3 कोठा भर्र्याङ् अनि ट्वाइलेट, बाथरुम, सबै सुबिधा भएको भुकम्प गए पछि बनाको घर बिक्रिमा रहेको छ । मूल्य मात्र रु 58 लाख ।