जग्गा किन्दा घर उपहार!!सस्तो सस्तो सस्तो!!! lockdown offer आकर्षक नयाँ 2 तल्ले घर तू बिक्रिमा!बसोबासको लागि अति उपयुक्त सान्त सुन्दर ठाउमा भुकम्प प्रतिरोधी 2 तल्ले नयाँ आधुनिक सुविधासम्पन्न घर तुरुन्त बिक्रिमा@काठमाडौं,महानगरपालिका पेप्सीकोला टाउनप्लानिङ*हाम्रा सुविधाहरू -:# 2.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको # कार/मोटरसाइकल पार्किङ#13 फिट मोटरबाटो #पुर्व दक्षिण मोहोडाभर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको #मूल्य 1करोड 22 लाख मात्र!