Urgent Sale…..काठमाडौं, रवि भवनमा २५ आना जग्गामा निर्मित आकर्षक बङ्गलो तुरुन्त बिक्रीमा!!!=====================================#CODE #SSH871#House_On_Sale at #Ravi_BhavanLand:- 25 AanaPrice:- 8.5 Crore.