भरतपुर , गौरिगन्जमा रहेको 10 धुरमा बनेको 20/40 मोहोडा पुर्ब फर्केको पिल्लर वाला घर भएको अनि बाटो 9 मि घरको मूल्य मात्र रु 60 लाख