आकर्षक घडेरि बिक्री मा पोखरा लेखनाथ ३० सिसुवा तालचोक नजीकै पुरानो भनढ़ाडिक जानि बाटोमाक्षेत्रफल:-२८/७० १०.५ आनाबाटो :-20 फिटमोडा :- 28 मूल्य :- 100 लाख negotiable सम्पर्क :-9824157861 sale.