सस्तो आकर्शक घर बिक्रिमा!!!!!!!!!३ आनामा बनेको ,साँढे २ स्टोरी(तल्ला),१० वटा कोठा भएको,१० फुट बाटो भएको ,प्रसस्त पार्कइङ सुविधा भएको घर बिक्रिमामुल्य १ करोड साठी लाख मात्र (NPR,1,60,00,000)Land Area-0- 3-0-02.5 storey house( fully furnished home)-10 roomsBeautiful design with attractive interior and exterior decor10 feet wide roadPrice-NPR 1,60,00,000Location- Budanilkhantha-13, Near Karuna Hospital ,KathmanduIf you are interested for further information please contact us-9841935603.