सुर्यविनायक ५ कटुञ्जे राधे राधे अगाडी करीडोर बाट १ कित्ता भित्र ६ घरको कोलोनीमा ४.१ आना क्षेत्रफल ४ तल्ला को नयाँ प्रबीधी बाट निर्माण भएको भुकम्प प्रतिरोधात्मक। 12/16 को पिल्लरमा निर्मित। 4.1 आना जग्गामा बनेको घर । 13 फिट मोटर बाटो भएको ।पश्चिम मोहोडा भएको। 11 बेड रूम । 4 हल । 3 किचन । 6 बाथरुम । पार्किङ = 2 ओटा मोटरसाइकल 1 अोटा गाडि । 12×16 को पिल्लर भूकम्पप्रतीरोधत्मक । 4 तल्ला को नक्शा पास भएको । मुल्य 250 दुइ करोड 50 लाख मात्र।अधिक जानकारीका लागि।9851129421/9841891252