आकर्षक घर बिक्रीमा!!!कपन सुन्दरबस्तीमा रहेकोक्षेत्रफल:- 3 आनारूम:-11 मोहोडा:- पश्चिम बाटो:- 13 फिटपार्किंग:- 1 कार 2 मोटरसाईकल उचित मूल्य:- रू 1 करोड 80 लाख मात्र/-नोट:-(काठमाण्डैा भित्र रहेको जग्गासँग पनि सट्टा पट्टा गर्न मिल्ने) संपर्क को लागी:-+977 9851249307, +977 9841904701