urgent sale आकर्षक नयाँ घर तू बिक्रिमा,काठमाडौ..कागेश्वरीमनहरा नगरपालिका भियस् प्लानिङ एयरपोर्टनगर खहरे एयरपोर्ट पछाडिपट्टी हाम्रा सुविधाहरू@फिनिसिङ सकिदै नयाँ आधुनिक फ्रेस घर।#3 आना घडेरी #13 फिट मोटरबाटो#पुर्व मोहोडा#मुल्य 2 करोड 10 लाख#पार्किङ 1 कार 4 मोटरसाइकल#रूमहरू 8 वटा फ्लाट सिस्टमको नयाँ आकर्षक घर।