कौशलटारमा एउटा कोठा र एउटा किचन भाडामा खाली छ !मासिक भाडा 8000 पानीको सुबिधा भएको parking को सुबिधा भएको कोठा उज्यालो छ यती हजुरहरुलाई चहिएमा हामीलाई तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला9867371203, 9805441156.