orpaty makalbarima. Main hiway Bata 200miter bhitra 12 fit batoma purja MA 2.5 aana. Fildma paune 3 aanama baneko 2.5 talle Naya ghar bikrima. Price 135 lakh matraiFirst floor 3 rooms1st floor 3 roomsTop floor 2 roomBig spec4 parking thap jankari ko lagi 9849258257 9823445513 MA Samparka garnu Hola.