घर हरु तुरुन्त बिक्रीमा छन 8 आना मा बनेका 2 घर1 3.5 आना पूर्व फर्केको 1 4.5 आना पूर्व पश्चिम फर्केको नयाँ घर 2 परिबार को लागि अति उत्तम घर बाटो 15 फिट कार पार्किङ भएकोे न्यू घर तुरुन्त बिक्रीमा हो सामा खुसि बाट 300 मिटर गङबु बाट 300 मिटर नयाँ बस पार्क बाट 500 मिटर को दुरी मा नयाँ निर्माण भएकोे घर रु 4 करोड 30 लाख मा 1 . 1 गरेर लिदा पनि 2 करोड 15 लाख 2 करोड 15 लाख मा लिन मिल्ने इछुक ले सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छकाठमाडौं नेपाल कल 9851209607-9813018005.