हेटौंडा को नगरपालिका ‌रोडमा रहेको आकषँक ‌घर बिक्री मा रहेको ले लिने महानुभावहरुले सम्पर्क गर्नु होला।12 धुर2.5 तला10 कोठा दक्षिण मोहडा भएकोकम्पाउन्ड रहेको ले पाकिंङ सुविधा बाइकको लागि मूल्य 3 crore 12 lakhघर धनी सिदा सम्पर्क नम्बर 9845604751धन्यवाद ।