कौशलटार चोकदेखि माथि mahendra shanti school ( balkot) को नजिकै चार कोठाको आकर्षक फला्ट भाडामा नयाँ घरमा मासिक भाडा 10000 2 कोठा1 किचन1 living room1 toiletपानी किन नपर्ने पार्किङको सुविधा भएकोसम्पर्क नम्बर 9867371203 9805441156.