के तपाईं रूम को खोजीमा हुनुहुन्छअब हजुरलाई काठमाडौं भक्तपुर ललितपुरको जुनसुकै कोठा फ्लाइट को लिस्ट हेर्नुहोस्1 सिंग कोठा 2डबल खोठा3फ्लाइट4पुरै घर5 घर बिक्री गर्नुपरेमा6जग्गा बिक्री गर्नुपरेमा7घर जग्गा किन्नु परेमा 8 घर धनीले घर भाड मा लगाउनु परेमा9 रूम सार्नु परेमा गाडीको व्यवस्था छ10 कतै जानु परेमा बाइक को उपलब्ध छ11.कुनै काम पनि गर्दा 0% कमिसन लाग्दैन12.कुनै प्रकारको जॉब चाई य मा 13कम्पनी लाई कर्मचारी चाई य मा 14 सबै सुविधा उपलब्ध गराऊ छाम 15डाइरेक्ट office ma call garnuhos