आकर्षक एक तलाको घर मा फ्लाइट भाडा मा छ महिनामा 20000/9803027507पार्किंग 3 ओटा car +5 बाइक राख्न मिल्छ 8 आना मा बनाएको घर होलोकेशन सुकेधारा बाट 10 मिनट रिङ रोड भित्र हो 2 कोठा +1किचेन +हलसुबिधा सम्पन्ना भएको इच्छुक व्यक्तिले सम्पर्क गर्नुहोला