single कोठाहरु सम्पर्क नम्बर 9848590700चाबेल.गोपीकृष्ण नजिक 5000.6000.omhospital नजिक 4500.chahabel ma 4500.5000.5500.6000कपनमा 4500.5000.6000dhumbarai ma 3500.4000.4500बौद्धमा 5000.5500.6000जोरपाटीमा 5500.5500sama koshi 4500.5500.6000gongabu 4500=5000बसुन्धरा 5500.6000palo pul 6000मैतीदेवीमा 8000नयाँ बानेश्वर थापा गाँउ 7000.7500.8000एउटा कोठा एउटा kitchenचाबेल मा एउटा कोठा एउटा kitchen 9000.1000.11000कपन 8500.9000.10000dhumbarai 9000.8000बौद्ध9000.10000जोरपाटी9000.10000samakushi gongabu सुकेधारा बशुन्धरा चक्रपथ कुनै पनि ठाउँमा आकर्षक कोठा फ्ल्याट चाहिएमा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला 9848590700.